Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån 2013

Under 2013 utfördes restaurering längs en sträcka nedanför Tunbodarna. Åtgärderna innebar flytt och spridning av befintliga block längs strandkanten, nedläggning av träd samt öppnande av en sidofåra. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019