Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån 2012

Under 2012 utfördes restaurering vid Storkyrkan, Tuna och Edstaforsen. Åtgärderna innebar flytt och spridning av befintlig större sten samt tillförsel av större block som ersättning för tidigare sprängda och överväxta block. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019