Elfiske och biologisk uppföljning

Fiske Indalsälven 2.jpg

För att på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt kunna följa upp sjöars och vattendrags fiskstatus, undersöks varje år vattenområden, både kalkade och okalkade (för jämförelsens skull) med elfiske.

Vid elfiske bedövas fisk inom ett utvalt område med elektrisk ström. Alla fiskar mäts och vägs innan de sätts tillbaka i vattendraget. Vid elfisket är man två personer, en som fiskar och en som är kabel- och fiskbärare. Efter avslutat elfiske görs (i fält) en beskrivning av lokalen, för att kunna utvärdera och jämföra elfiskeresultaten mellan åren. Skillnader kan i flöde och temperatur medföra olika förutsättningar för respektive elfiske.

Insamlat fältdata matas in i digitala protokoll som kan laddas ner från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hemsida. I de digitala protokollen finns färdiga beräkningar för populationstätheter, vilket gör sammanställningen av data enkel. Protokollen skickas till SLU för registrering i elfiskeregistret (SERS).

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019