Biologisk återställningsplan 2018-2022 för Ljustorpsån och Mjällån med biflöden

Ljustorpsån och Mjällån

Timrå kommun har i samarbete med länsstyrelsen och Ljustorpsåns fiskevårdsområde tagit fram en flerårsplan för arbetet med biologisk återställning av Ljustorpsån och Mjällån med biflöden 2018-2022.

Flottledsrensning under 1900-talets första hälft har förstört mycket av åarnas naturliga utseende och funktion. Även vattenreglering och skogsbruk har haft stor påverkan på åarna och dess biflöden.
Planen anger sträckor som är aktuella att genomföra åtgärder vid för att återställa vattendragen till mer naturliga förhållanden. Åtgärderna ska förbättra förhållandena för havsöring, lax, stationär öring, annan vandringsfisk och vattenlevande organismer. Under de kommande åren kommer ett ökat fokus att ligga på de många biflöden till Ljustorpsån och Mjällån.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019