Biologisk återställningsplan 2006 för Ljustorps avrinningsområde

Under åren 2004 till 2006 utfördes biologisk återställning inom ramen för EU-projektet "Landsbygdsutveckling i Ljustorp". Där en återställningsplan togs fram 2006.

Ljustorpsån tillhör en av Timrå kommuns absolut viktigaste vattendrag. Höga naturvärden och stora möjligheter till kvalitativt sportfiske som glädjekälla både för kommuninnevånarna och turister. Vattendraget är av stor betydelse för flera s.k. anadroma fiskarters reproduktion som exempelvis havsöring, flodnejonöga och viss mån lax. Med anadrom menas att fortplantningen sker i sötvatten och tillväxten sker ute i havet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019