Biologisk återställningsplan 2005 för Ljustorps avrinningsområde

2005 års återställningsplan är en revidering och en fortsättning av den plan som togs fram 2001. Revideringen av planen upprättades av SWECO VBB VIAK AB på uppdrag av Ljustorps IF.

Ljustorpsån är ett viktigt vattensystem för Timrå kommun både för naturvård och för rekreation (exempelvis för sportfiske och som kanotled). Ljustorpsån har ett högt naturvärde för regionen på grund av de speciella förutsättningar som den sanddominerande omgivningen ger. Längs vattensystemet finns ett flertal rödlistade arter av bland annat bottenfauna och insekter samt ett högt antal fiskarter (bland annat lax, öring och harr).

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019