Biologisk återställningsplan 2001 för Ljustorpsåns avrinningsområde

Efter flera års arbete med bland annat inventering, stödutsättningar och säkerställande av fiskvägar inom Ljustorpsåns avrinningsområde togs det 2001 fram en återställningsplan. Återställningsplanen finansierades med statligt LIP stöd (lokala investeringspengar). Det var SWECO VBB VIAK AB som upprättade planen på uppdrag av Timrå kommun.

Ljustorpsån är ett viktigt vattensystem för Timrå kommun både för naturvård och för rekreation (exempelvis för sportfiske och som kanotled). Ljustorpsån har ett högt naturvärde för regionen på grund av de speciella förutsättningar som den sanddominerande omgivningen ger. Längs vattensystemet finns ett flertal rödlistade arter av bland annat bottenfauna och insekter samt ett högt antal fiskarter (bland annat lax, öring och harr).

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019