Biologisk återställningsplan 2010-2014 för Ljustorpsån och Mjällån

Grävmaskin i Mjällån som lägger ut sten.jpg

Timrå kommun har i samarbete med länsstyrelsen och Ljustorpsåns fiskevårdsområde tagit fram en flerårsplan för arbetet med biologisk återställning av Ljustorpsån och Mjällån 2010-2014.

Flottledsrensning under 1900-talets första hälft har förstört mycket av åarnas naturliga utseende och funktion. Även reglering och skogsbruk har haft stor påverkan på åarna och dess biflöden.

Planen anger riktlinjer och förslag på åtgärder för att återställa vattendragen till mer naturliga förhållanden. Åtgärderna ska förbättra förhållandena för havsöring, stationär öring, annan vandringsfisk och övrig biologisk mångfald längs åarna.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018