Fiskevård

Fiske indalsälven - förminskad.jpg

Livskraftiga fiskstammar utgör grunden för ett rikt sportfiske och fritidsfiske. Timrå kommun bedriver fiskevård, ofta i samarbete med föreningarna vid de olika fiskevårdsområdena och Storöringens fiskeklubb.

Vad innebär fiskevård?

Sjöar och vattendrag kalkas årligen för att förbättra möjligheterna för fisk och andra vattenlevande organismer att leva i försurningspåverkade vattendrag. Vattenprover tas för att undersöka tillståndet i vattnen.

Timrå kommun bedriver fiskevård och vi samarbetar och ingår ofta i projekt rörande fiskevård. Ljustorpsåns fiskevårdsområde och Storöringens fiskeklubb är viktiga samarbetspartners. Vattendrag där fiskevårdsprojekt har genomförts är Ljustorpsån med biflöden, Norrån och Sörån vid Åvike bruk och i Merlobäcken. Fiskevårdsprojekten finansieras delvis av statligt fiskevårdsbidrag, LONA-medel (lokala naturvårdssatsningen) från länsstyrelsen och genom Nokås-medel (stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) från Skogsstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019