Sjöar och vattendrag

Mjällån - förminskad 20.jpg

I Timrå kommun finns drygt 100 sjöar och flera mil med rinnande vatten. De största förändringarna i våra sötvatten beror på reglering, skogsbruk och försurning.

Med EU:s vattendirektiv i ryggen strävar vi mot ett tillstånd av minst god ekologisk och kemisk status för våra sjöar och vattendrag.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019