Vivstaberget

lingon.jpg

 Länk till karta för utskrift

Bergsområdet ovanför Vivsta mellan Edsgården och Timrå industriområde är ett stort skogs- och friluftsområde med stigar. Den östra delen inom fastighetsbeteckningen Fröland ägs av Timrå kommun medan den västra delen av berget ägs av privata markägare.

Området ligger som högst 150 meter över havsnivån och på flera ställen finns en bedårande utsikt över havet och bebyggelsen.

Flora och fauna

En stor del av berget är äldre barrskog och här finns flera arter som är knutna till gammal skog. Den mytomspunna och sällsynta skogsfrun är funnen i få exemplar. Det är en orkidé som inte blommar varje men har man tur kan den dyka upp i en fuktig glänta i augusti månad. Även bland kryptogamerna finns det rara arter däribland lunglav som är rödlistad i Sverige då den inte tål modernt skogsbruk.

Det finns påverkan av rikare berggrund i vissa stråk vilket rik förekomst av blåsippor och även fynd av vårärt visar på. Typiska skogsfåglar som spillkråka, järpe och tjäder hörs och ses regelbundet.

I sydsluttningen ner mot bebyggelsen finns branter och stup som inte lämpar sig för promenader men för den vetgirige botanisten finns här en typisk flora för så kallad sydväxtberg. Bergviol, harmynta, getrams och svartbräken tillhör denna värmekrävande flora.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018