Sörsidan på södra Åstön

Kungsfågel.jpg

 Länk till karta för utskrift

I det gamla militära skjutfältets sydvästra hörn, strax öster om Sörsidans fritidshusområde finns ett välbevarat skogsområde med rik flora. Området är privatägt och dels skyddat som ett så kallat biotopskydd, dels skyddat med ett naturvårdsavtal på 50 år. Naturskyddet är främst till för att skogen ska få stå kvar och åldras men det är också ett skydd mot annan exploatering.

Sörsidans naturområde

Området är kalkpåverkat, troligen av en så kallad skalgrusbank, men här kan också finnas inslag av lättvittrade gångbergarter med alnöit. Backmyran är ett så kallad rikkärr med mer krävande våtmarksarter. Här finns bland annat en liten orkidé som kallas myggblomster som växer i myrens blötaste partier. Den bär det vetenskapliga namnet Hammarbya paludosa och är givetvis döpt av Linné och Hammarbya är efter hans lantgård utanför Uppsala och paludosa betyder att den växer i kärr. I den omgivande skogen finns flera arter av orkidéer och en rik svampflora. Korallrot, tvåblad, spindelblomster, knärot, skogsnycklar och även skogsfru är funna här.

Från stranden har man möjlighet att se flera arter av sjöfåglar under större delen av året eftersom havet ofta är isfritt här. Knipa och storskrake är vanligast och på våren kan det vara gott om ejder. Havsörn är ingen ovanlig syn och strandskogens koltrastar och näktergalar bjuder på vacker och varierad sång på försommaren då även den lilla kungsfågelns drill hörs från grantopparna.

Svamp

Svampfloran har inventerats av det duktiga MYKO-gänget från Sundsvall och de uppger flera krävande marksvampar, bland annat motaggsvamp och olivspindling som båda är fina färgsvampar. Vissa år är det gott om rödgul trumpetsvamp i myrkanterna som är en fin matsvamp.

Vägbeskrivning

Sörsidans naturområde nås enklast via landsvägen till Sörsidan och man sen passerar hela stugområdet i sakta fart. Sen går det att parkera vid badplatsen längst öster om stugområdet och därifrån gå runt på stigarna i skogen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018