Lögdö Bruk

Kulturreservat - förminskad.jpg

Länk till karta för utskrift

Lögdö Bruk vid Ljustorpsån var tidigare ett järnbruk. Här fanns ingen järnmalm men gott om skog i omgivningarna för framställningen av träkol som behövdes till järnproduktionen. Järnmalmen fraktades med båt från Mellansverige via Lögdösjön. Lögdö Bruk fick sitt privilegiebrev år 1685 och järnframställningen pågick till 1878.

Kulturreservat

Lögdö bruk blev 2004 ett kommunalt kulturreservat. Kulturreservatet omfattar marken runt byggnaderna och runt den gamla masugnen. Den gamla järnbruksmiljön är till stora delar välbevarad med byggnader som herrgård, kapell, ladugård och magasinsbyggnad. Av järnbruket återstår masugnen och rostugnspipan som ligger efter Lundevägen.

Flora och fauna

På vägen in till Lögdö Bruk från Stavreviken passerar man flera riktigt gamla tallar vid vägen. Så här gamla (300-400 år) tallar är borta från den vanliga produktionsskogen men har lämnats kvar kring bruket. På tallarna kan man se spår av reliktbock som är en mycket sällsynt skalbagge som behöver gammal tall. De typiska kläckhålen som reliktbocken gör syns på flera av tallarna. Även tallticka som numera är ovanlig finns på gamla tallar i området.

Vid SCA:s skogsstig öster om bruket finns ett värdefullt våtmarksområde längs den gamla åfåran. En sådan avsnörd åfåra kallas lokalt för surå och har under vattendragets utveckling snörts av och korvsjöar (igenväxande vattensamlingar) har bildats. Vid Surån kan man se till exempel missne och det sällsynta sötgräset.

Masugnsgrundet söder om bruket nås via den gamla masugnen eller visa en stig på andra sidan ån mittemot herrgården. Masugnsgrundet är under igenväxning med mycket gråal och hägg och andra lövträd. Mindre hackspett och nötväcka är några typiska lövskogsfåglar i området. Svampfloran är rik med fynd av bland annat veckbrosking och grantaggsvamp. Även här finns det sötgräs och en viktig anledning till att delar av området är skyddat som ett Natura 2000 område, ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa.

Vid Ljustorpsån precis nedanför herrgården finns sandbankar och stränder som har en mycket speciell insektsfauna. Här kan man se Sveriges enda förekomst av strandkortvingen med det vetenskapliga namnet Bledius littoralis men också den vackra månstrandlöparen. Ljustorpsåns dalgång har en spännande geologi och omformas hela tiden beroende på högflöden och aktiva erosionsprocesser. Raviner, nipor och sandbankar längs ån utgör spännande och artrika miljöer för många specialiserade arter. Ån erbjuder också en fin miljö för paddling och bra fiske efter harr och havsöring.

Vid herrgården finns många olika träd planterade och man kan bland annat studera ornäsbjörk, en flikbladig variant av vårtbjörk. Längs vägen mot masugnsruinen finns en allé med gamla almar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018