Naturvård

Grävmaskin i Mjällån som lägger ut sten.jpg

Naturen i Timrå är fantastisk med alltifrån inlandets djupa skogar och ödsliga myrlandskap, till kustens örtrika ängar och varma sandstränder. Timrå kommun ansvarar för att naturvården beaktas i planering och prövning. Kommunen arbetar även operativt inom olika projekt och med kalkning av sjöar och vattendrag.

I ekokommunen Timrå bedriver vi ett konsekvent och framgångsrikt arbete för vår miljö. Som ett led i detta arbetar vi också med naturskydd och naturvård för att alla naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna finnas kvar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019