Matförgiftning

Endast en mycket liten del av alla matförgiftningsfall rapporteras. Man vet att antalet fall fördelar sig lika mellan fall som skett i hemmet respektive på restaurangbesök. Om du tror att du blivit matförgiftad vid ett restaurangbesök, eller av något du har köpt i en butik, är det mycket viktigt att anmäla det till miljö- och byggkontoret.

Misstänker du att du blivit matförgiftad kontakta snarast miljö- och byggkontoret. För att vi ska ha en chans att hitta och spåra orsaken måste prover tas så fort som möjligt. Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till problemen, så ju tidigare vi får kännedom om misstanken desto bättre. På så sätt kan vi eventuellt förhindra att fler blir sjuka.

Vid svårare eller ej övergående symtom, kontakta vårdcentralen.

Symptom på matförgiftning

Symtombild och inkubationstid beror på typen av smitta. I allmänhet har toxinförgiftningar ett snabbt förlopp så att symtom märks redan inom några timmar till ett dygn. Vid infektioner är förloppet mer utdraget. Det tar längre tid innan symtomen visar sig och de dröjer sig kvar längre, ibland flera månader efter infektionen.

Symptomen inkluderar oftast diarréer, kräkningar, magsmärtor och ibland feber, men även till exempel halsfluss, kan spridas via livsmedel. Särskilt känsliga för matförgiftningar är små barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2018