Hälsa på lika villkor

Affisch Hälsa på lika villkor RVN 180226_Sida_1.jpg

I dagarna får 10 000 invånare i länet ett kuvert från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland. Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg trygghet och hälsa i Timrå kommun betonar vikten av att alla  som får det blå kuvertet svarar på enkäten. Resultatet  kommer att ligga till grund för det fortsatta folkhälsoarbetet.

Vill du veta mer om enkäten?  du kan läsa mer under länkarna som finns till höger eller kontakta Britt-Louise Nyholm
britt-louise.nyholm@timra.se

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 mars 2018