Luften vi andas

Blommor Sörberge.JPG

Mätningar som gjorts över en längre tid visar på att luften i Timrå är mycket bra. Vi klarar miljökvalitetsnormerna med marginal. Det är en bra grund i vårt arbete med att göra Timrå till en attraktiv boendekommun, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

Sedan mitten av 1980-talet har luftkvaliteten kontrollerats genom mätningar som utförts i samarbete mellan SCA och Timrå kommun. Luftkvaliteten i Timrå har förbättrats och därför har ett nytt avtal undertecknats där parterna är överens att mätningarna utförs med glesare intervall.

Under vinterhalvåret 2012/2013 genomfördes mätningar av partiklar, svaveldioxid, kvävedioxid, VOC och sot vid en mätstation som finns i Timrå centrum, samt kvävedioxid och svaveldioxid vid skidstadion och Sunds Udde. En mätning av kvävedioxid och VOC har också genomförts i gatunivå under den kalla årstiden 2013.

Vi har goda förhoppningar på att resultaten visar på en fortsatt god luftkvalitet i kommunen. Det är framförallt förbättringar av förbränningsmotorer och ändrade industriprocesser tillsammans med Timrås geografiska förutsättningar som gör att luften i kommunen är frisk att inandas.

Läs mer om luftmätningar i IVL:s rapport Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/2013 – resultat från mätningar i Urbanmätnätet.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 december 2017