Barnens miljö

Böle skola 2.JPG

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn över förskolor och skolor i kommunen. Här fokuseras tillsynen främst till barnens inomhusmiljö, kontroll av ventilation, hygien, städning samt bullerrisker.

När det uppstår problem med inomhusmiljön i förskolan och skolan

Tag i första hand kontakt med verksamhetsutövaren som i det här fallet är förskolan eller skolan, t.ex. rektor och förskolechef. Det är verksamhetsutövarens ansvar att utreda klagomål och i sin tur ta kontakt med fastighetsägare, kost- och städ, sjukvården, miljö- och byggkontoret mm om det skulle behövas. Om du inte anser dig blivit tillräckligt hjälpt av skolan eller förskolan är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret så att vi kan utreda frågan ytterligare om det behövs.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du kan läsa mer om:

Tillsyn av förskola

Tillsyn av skola 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 april 2019