Folkhälsa

Glad tjej Ljustorps skogen 1.JPG

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Hur vi ska arbeta för att förbättra folkhälsan finns angivet i elva folkhälsomål. I Timrå kommun har vi valt att prioritera fem av målen. Kommunen arbetar både politiskt och på tjänstemannanivå i de olika förvaltningarna. 

Här kan du läsa programmet i sin helhet: Folkhälsoprogram 2016-2019 

Här kan du läsa om Funktionshinderspolitiskt program

Den regionala strategin mot våld i nära relationer hittar du på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida, länk öppnas i nytt fönster.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2018