Miljöföroreningar i mat

Fiske indalsälven 4.jpg

Maten vi äter och vattnet vi dricker är påverkade av miljön runt oss, både med naturliga ämnen och processer och genom mänsklig påverkan. Nationellt finns råd och riktlinjer om vad som är bra att tänka på gällande olika typer av livsmedel. Händelser i omvärlden och i vår närhet har satt spår även här i vår region och nedan finns också råd om vad som gäller lokalt.

När det gäller ditt dricksvatten är det viktigt att du med enskild vattenförsörjning kontrollerar ditt vatten. Du hittar mer information här.

Cesium i livsmedel

När kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl havererade 1986 fick vissa delar av Sverige en relativt stor mängd radioaktivt nedfall. Cesium-137 har en halveringstid på 30 år och kommer därför att finnas kvar i naturen under en lång tid framöver.

Du kan kontrollera cesiuminnehållet i dina livsmedel. Du gör det enklast genom att ta kontakt med ett laboratorium som du hittar via exempelvis Eniro eller Hitta.se.

Gränsvärden i Sverige

Radioaktivt cesium-137 i kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter: 1 500 becquerel per kg. Radioaktivt cesium i övriga livsmedel: 300 becquerel per kg.

Råd till dig som äter fisk

Det är nyttigt att äta fisk men en del fisksorter från bland annat Östersjön och dess älvar samt insjöar kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som till exempel dioxiner, PCB och kvicksilver.

Du som fångar eller äter fisk från vår region (till exempel abborre, gädda, gös och lake samt strömming och vildfångad lax och öring) kan följa Livsmedelsverkets råd för att undvika att få i dig för höga halter av miljöföroreningar. Barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder är mer känsliga för miljöföroreningar och därför finns särskilda råd för dem.

Råd utifrån lokala förutsättningar

Länsstyrelsen i Västernorrland har undersökt bottensediment på havsbottnar i länet som innehåller fibrer och föroreningar från skogs-, pappers- och massaindustrin. Undersökningarna är översiktliga men visar att det finns fiberbankar som innehåller olika miljöföroreningar. Föroreningarna kan tas upp i fisk som vi människor fångar och äter och därför har man gjort en miljömedicinsk riskbedömning på fisk från de mest påverkade områdena. Riskbedömningen har lett till lokala rekommendationer för intag av fisk, dessa hittar du här.

I Skönvik, som är en del av Klingerfjärden, finns fiberhaltiga sediment som innehåller miljöföroreningar. Därför rekommenderar Klinisk Miljömedicin Norr, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland att barn (upp till 18 år), kvinnor i barnafödande ålder, gravida eller ammande bör äta max tre fiskportioner per år av fisk (oavsett art) som fångats i Skönvik. För övriga vuxna max en fiskportion per vecka.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 april 2019