Utställningen av Översiktsplan 2035 är avslutad

wrxflyfoto 945.jpg

Utställningen av Timrå kommuns förslag på ny översiktsplan avslutades den 16 maj. Ungefär 30 synpunkter har kommit in under utställningstiden. Arbete pågår nu med att sammanställa och bemöta dessa. Målet är att översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige under hösten 2018, efter de förändringar som de inkomna synpunkterna föranleder.

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Kommunen vill fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på sju nya näringslivsområden, bland annat ett vid Midlanda. I planen redovisas också flera områden för boende i strandnära lägen.

Se planhandlingar från utställningen längre ner. Till planförslaget hör också en digital karta.

Öppna den digitala kartan 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 juni 2018