Samråd om ny kommuntäckande översiktsplan

OP_samrad.jpg

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Kommunen vill fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på två nya större näringslivsområden, ett vid Stordalen och ett vid Midlanda. 

Planförslaget har varit ute på samråd till och med den 15 februari 2017. Nu pågår arbete med att ta fram en samrådsredogörelse som kommer att publiceras här bland övriga planhandlingar. Därefter kommer utställningshandling att tas fram.

Plandokumentet, miljökonsekvensbeskrivning och övriga bilagor finns nedan.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 september 2017