Utökade byggrätter

Kommunens ambition är att i enlighet med många fastighetsägares önskemål genomföra möjligheter för utökade byggrätter och därigenom skapa högre boendekvalitet i bland annat kustnära lägen.

Miljö- och byggkontoret arbetar nu med att utöka byggrätterna i ett antal fritidshusområden. Äldre byggnads- och stadsplaner för fritidshusområden får nya bestämmelser och blir detaljplaner för småhus. Där man tidigare fått bygga fritidshus på upp till 70 m² blir det nu tillåtet att uppföra bostadshus på upp till 160 m² för permanentboende.

Fastighetsägarens ansvar

För att en planändring skall komma till stånd måste först fastighetsägarna i området gemensamt, via planbesked, ansöka om ändring av gällande plan. Efter positivt planbesked kan arbetet med att ändra planen påbörjas.

 Förutsättningen för att en äldre plan ska ändras är att frågorna om vägar, vatten och avlopp kan lösas på ett långsiktigt bra sätt. Det är fastighetsägarnas ansvar att med hjälp av va-konsult arbeta fram en godtagbar va-utredning för vatten och avlopp.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 juni 2012