Detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus i Timrå centrum

ortofoto granskning dnr 2016-00781.JPG

Efterfrågan på nya bostadslägenheter har ökat under de senaste åren i Timrås centrala delar. Därför har detta planarbete initierats för att pröva möjligheten att genom en detaljplan skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar. Planområdet som är beläget vid Köpmangatan i centrala Timrå har en yta omfattande cirka 1500 m2.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 2017-06-12 §99 och vann laga kraft 2017-07-07.

Ytterligare information om planförslaget kan lämnas av planarkitekt Olof Lindstrand på telefon 060-16 33 72.

Antagandehandlingar:
Planhandlingar
Plankarta

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2017