Planarbete

Miljö- och byggkontoret ansvarar för samordning av den fysiska samhällsplaneringen. Det omfattar översiktsplanering och detlajplanering. Förvaltningen arbetar även med övergripande infrastrukturfrågor (väg, järnväg, flyg och sjöfart och bredbandsfrågor).

Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning. I undermenyn till vänster kan du läsa om de pågående byggprojekten.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 mars 2019