Planarbete

Miljö- och byggkontoret ansvarar för samordning av den fysiska samhällsplaneringen. Det omfattar infrastruktur (vägar, järnvägar, flyg, sjöfart, tele, bredband med mera), detaljplanering och översiktlig planering.

Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning. I undermenyn till vänster kan du läsa om de pågående byggprojekten.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 maj 2012