Situationsplan

När du ska söka bygglov behövs en karta som redovisar din fastighet med befintlig byggnad och den tilltänkta om-/tillbyggnationen.

På miljö- och byggkontoret kan vi hjälpa dig att ta fram situationsplan (tomtkarta) om området finns i vår kartbas. Vid mindre om-/tillbyggnation på din fastighet får du situationsplanen utskriven kostnadsfritt. Den skrivs ut på papper i skala 1:400 - 1:1000. På situationsplanen ska du rita in den avsedda byggnationen.

I vår webbkarta kan du själv skriva ut din situationsplan.

Om du vill beställa digital kartadata gäller prissättning enligt antagen taxa.

Vid uppförande av nytt hus behöver du troligtvis beställa en nybyggnadskarta. Tala med din bygglovhandläggare.

Läs mer om nybyggnadskartan

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 januari 2019