Primärkarta

Typ och skala

Storskaligt kartverk i digital och analog form i tätortsområden i skalområde 1:1000.

Primärkartans innehåll

Stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet i sitt rätta läge, till exempel byggnader, fastighetsgränser, häckar, staket, träd, gator med mera.

Omfattning

Digital primärkarta finns för hela tätortsområdet Laggarberg – Timrå – Söråker samt Åstön, Bandsjöområdet och Lagfors by i Ljustorp.

Noggrannhet

0,1 - 2,0 m.

Aktualitet

Primärkartan uppdateras kontinuerligt av Timrå kommun.

Användning

Underlag för:

  • planering
  • bygglov (situationsplan eller nybyggnadskarta)
  • projektering
  • redovisning
  • andra kartbaser

Primärkartan levereras efter dina behov

Primärkartan kan beställas hos oss digitalt via e-post eller utritad på papper.

Vad kostar kartan?

Du kan själv räkna ut hur mycket kartan kostar med hjälp av taxan nedan. När du ska söka bygglov för mindre om-/tillbyggnation på din fastighet kan du få en tomtkarta (situationsplan) utskriven i skala 1:400 kostnadsfritt.

Länk till taxa med prisexempel

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 mars 2015