Nybyggnadskarta

När du ska bygga inom tätort och planlagda områden behöver du detaljerade uppgifter om el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar samt anslutande gatu- och parkhöjder.

Dessa uppgifter sammanställs på en nybyggnadskarta i skala 1:500. Kartan behövs både som projekteringsunderlag och som situationsplan för bygglov vid nybyggnation. Den hjälper dig att på bästa sätt placera byggnaden på tomten.

Rådfråga bygglovhandläggaren om nybyggnadskarta behövs innan du gör en beställning hos Miljö- och byggkontoret.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 mars 2015