Solkartan Västernorrland

Som ett svar på det stadigt ökande intresset för solenergi bistår allt fler kommuner och energibolag med kartläggningar av solenergipotentialen.

Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Projektet att ta fram solkartan har drivits av Energikontoret Västernorrland.

Solkartan är en tjänst där du kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 maj 2019