Solceller

Du kan få bidrag för vissa energisparåtgärder. Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Totalt kommer stöder att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020. 

Ansök om statligt stöd till solceller hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

  • Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller.  Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för samtliga sökande. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån.
  • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
  • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag men man kan inte få bidrag och samtidigt göra ROT-avdrag.

Ersättning vid överproduktion av solel

Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.Från 1 januari 2015 skall alla som säljer el vara momsregisterad, gäller även privatpersoner.    

Läs mer om momsregistrering!länk till annan webbplats

Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen.
Läs mer på Skatteverkets hemsida!länk till annan webbplats

Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.
Läs mer om elcertifikatlänk till annan webbplats

Solvärme

För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget, du kan då göra ett schablonmässigt ROT-avdrag med 30% av den totala installationskostnaden.

Läs mer på energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats om solvärme där hittar du även broschyren Solkart solvärme.

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på SP:s hemsida.länk till annan webbplats

ROT-avdrag

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skatte-reduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra ROT-avdrag.
Allt du behöver veta om ROT-avdraget, för dig som privatperson.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbilar

Du som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Du kan läsa mer om miljöbilspremien på Energimyndighetens webbplats eller på Transportstyrelsens hemsida. Där kan du också läsa om vad som gäller för supermiljöbilspremien som Regeringen beslutat om.

Stöd till företag

Energikartläggningscheck
Energikartläggning av verksamheten är en bra möjlighet för företag att få kontroll på sin energianvändning och därmed goda möjligheter till minskade energikostnader.

Företag som använder 300 MWh energi eller mer per år kan få stöd med 50 procent av kostnaden för att göra en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan få maximalt 50 000 kr i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida!länk till annan webbplats

Stöd till lokaler

Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer om det på Boverkets webbplats.

Bidrag och andra stöd till lokalerlänk till annan webbplats

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 januari 2018