Solceller

Du kan få bidrag för vissa energisparåtgärder. Regeringen har i sin budget avsatt en summa pengar för investeringsstöd till solceller. 

Ansök om statligt stöd till solceller hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.

  • Alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner kan söka.
  • Det maximala stödbeloppet är 1,2 mil­joner kronor per solcellssystem, de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • Installationen måste vara slutförd senast 31 december 2020.
  • Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag men man kan inte få bidrag och samtidigt göra ROT-avdrag.

Ersättning vid överproduktion av solel

Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.Från 1 januari 2015 skall alla som säljer el vara momsregisterad, gäller även privatpersoner.    

Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen.
Läs mer på Skatteverkets hemsida!länk till annan webbplats

Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion.
Läs mer om elcertifikatlänk till annan webbplats

Solvärme

För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget, du kan då göra ett schablonmässigt ROT-avdrag med 30% av den totala installationskostnaden.

Läs mer på energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats om solvärme där hittar du även broschyren Solkart solvärme.

Förteckning över solfångare på svenska marknaden som är certifierade med Solar Keymark inklusive beräknade årliga energiutbyten hittar du på SP:s hemsida.länk till annan webbplats

ROT-avdrag

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skatte-reduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra ROT-avdrag.
Allt du behöver veta om ROT-avdraget, för dig som privatperson.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till lokaler

Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer om det på Boverkets webbplats.

Bidrag och andra stöd till lokalerlänk till annan webbplats

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 maj 2019