Miljöutbildningsfilmer Timrå kommun

I länsprojekt hållbara Västernorrland togs det 2015 fram fem utbildningsfilmer som beskriver olika aspekter på miljö och hållbarhet inom Timrå kommuns verksamhet. Filmerna tar upp miljöaspekter som energianvändning, kemikalier, upphandling samt transporter och resor. Filmerna får användas fritt internt t ex vid APT, men får inte spridas externt.

Film 1 - Introduktion - 3 min 30 sek

Film 2 - Energi - 8 min

Film 3 - Kommunikation, IT och Resande, KIR - 6 min 30 sek

Film 4 - Hållbara inköp, avfall och kemikalihantering - 9 min

Film 5 - Hur går vi vidare? - 3 min 30 sek

För att få igång en diskussion efter filmerna kan en bikupeövning göras. Då ställs frågan: Vilka tankar fick du av filmen, vad tycker du att Timrå kommun ska göra? Var och en först själv skriver ner några tankar under 1,5 minut. Därefter pratar man ihop sig i "bikupor" 2-3 personer i ca 3
minuter och kompletterar eventuellt med några post-it lappar. Slutligen redovisar respektive grupp vad de kommit fram till och post-it lapparna.

Vid frågor kontakta Marie Blumenberg eller Klas Lundgren.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 juni 2018