Vilda djur

tjäder - martin bylund.jpg

Timrå är en ekokommun. Därför är kommunens grundinställning att vilda djur bidrar till den biologiska mångfalden i tätorter och att djuren ska få vara ifred.

Vad gör Timrå kommun?

Kultur- och teknikförvaltningen kan bedöma:

  • att skadade djur i tätort eller på kommunal mark behöver avlivas,
  • att sjuka eller smittbärande djur i tätort eller på kommunal mark behöver avlivas,
  • att djuret orsakar egendomsskada på kommunal mark.

Miljö- och byggkontoret kan bedöma:

  • att djuret är en olägenhet för människors hälsa eller miljön och att åtgärder behöver vidtas.

För mer information om vem du ska kontakta gällande vilda djur

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2016