Störningar från tamdjur

Blir du störd av din grannes tama djur och redan har pratat med grannen om problemet utan resultat, kontakta oss. Regler för tamdjur på allmän plats hittar du i våra lokala ordningsföreskrifter. Frågor som rör djurens hälsa sköts av Länsstyrelsen.

Om du blir störd av djur

Om någon i din närhet håller djur på ett sådant sätt att det påverkar din hälsa eller miljön ska du i första hand vända dig till den som stör och göra denne uppmärksam på problemet. Om det inte hjälper kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Om vi får klagomål på tamdjur som stör brukar vi skicka en skrivelse till djurägaren. Om det ändå inte blir bättre så åker vi ut och kontrollerar. Märker vi inte att djuren stör just då, kan vi inte gå vidare med ärendet.

Regler för katter

Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter får man försöka stänga dem ute.

Katt skall hållas under sådan tillsyn att den inte förorenar eller vållar skada inom offentlig plats.

När en katt vistas utomhus skall katten, om den inte är kopplad, antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med en synlig tatuering.

Regler för hundar

Hundar ska skötas så att det inte blir olägenheter för människors hälsa. Det innebär bland annat att bajs från hundar ska plockas upp från gångbanor eller andra ställen där människor promenerar och även från gräsmattor inom parkmark.

Hundar får inte vistas på allmänna badplatser. I våra lokala ordningsföreskrifter kan du se vilka badplatser förbudet gäller.

Hundar skall hållas kopplade inom vissa områden. I de lokala ordningsföreskrifterna kan du se var krav på koppel gäller.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med synlig tatuering.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2018