Lantbruk

WEBBljustorp 582.jpg

Länsstyrelsen har tagit över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009.

Varför tar länsstyrelsen över ansvaret för kontrollerna?

Riksdagen har beslutat att flytta ansvaret för kontrollerna från kommunerna till länsstyrelsen för att säkerställa att Sverige har ett bra djurskydd och god kvalitet på foder och livsmedel.

Kontrollerna ska bli effektivare och likvärdiga över hela landet. Med ett mindre antal kontrollmyndigheter blir det lättare att styra, samordna och följa upp kontrollerna.

Vilka kontrolluppgifter har kommunerna kvar?

Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen inom jordbruket. Den omfattar bland annat frågor om vatten och avlopp, gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel samt störningar i form av ljud och lukt från djur.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 januari 2014