Husdjur

Att husdjur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du som har husdjur ansvarar för att dina husdjur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Regler för katter 

Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter får man försöka stänga dem ute.

Katt skall hållas under sådan tillsyn att den inte förorenar eller vållar skada inom offentlig plats.

När en katt vistas utomhus skall katten, om den inte är kopplad, antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med en synlig tatuering.

Regler för hundar

Hundar ska skötas så att det inte blir olägenheter för människors hälsa. Det innebär bland annat att bajs från hundar ska plockas upp från gångbanor eller andra ställen där människor promenerar och även från gräsmattor inom parkmark.

Hundar får inte vistas på allmänna badplatser. I våra lokala ordningsföreskrifter kan du se vilka badplatser förbudet gäller.

Hundar skall hållas kopplade inom vissa områden. I de lokala ordningsföreskrifterna kan du se var krav på koppel gäller.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med synlig tatuering.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 september 2017