Ny simhall

En ny simhall ska byggas i Timrå. Den nya simanläggningen kommer att ge kommuninvånare och föreningsliv förhöjd livskvalitet och goda möjligheter till sport, rekreation och lek.

Placering

Simanläggningen ska byggas vid Timrå IP i direkt närhet till nuvarande skolor och ishall med bra möjligheter för angöring och parkering.

Innehåll

Anläggningen kommer att innehålla en 25 meters bassäng med 8 banor, en 25 meters undervisningsbassäng med 4 banor och ett familjebad. Den kommer även innehålla 
friskvård/gym och relax samt även en servering/cafeteria.

Genomförande

Projektet kommer att genomföras i samverkansformen partnering indelat i två faser. Totalentreprenör, NCC.

Tidplan

Start ( fas 1, upprättande av systemhandlingar och rikt kostnad ) hösten 2018
Start ( fas 2, detaljprojektering och utförande ) hösten 2019
Färdigställande, hösten 2022
 
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019