Ombyggnad av Berglundavägen, etapp 4

Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen har uppdragit åt NCC Industry att under tiden augusti – november utföra en ombyggnad av del av Berglundavägen och korsningen mot Egnahemsvägen,bland annat anläggande av gång- och cykelväg, för att öka trafiksäkerheten i området .

Det kommer att vara begränsad framkomlighet under byggtiden.Välj om möjligt annan väg. Visa hänsyn i trafiken under pågående markarbeten.

Vill du veta mer? Kontakta:
Tommy Sepänmaa, projektansvarig, Timrå kommun, telefon 060-163166.
Glenn Mattsson, trafikingenjör, Timrå kommun, telefon 060-163173.
Stefan Nordström, platschef, NCC Industry, telefon 070-3265100.
Thomas Jönsson, byggledning, WSP, telefon 072-7069747.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2019