Återställningsåtgärder Vivsta deponi

20170821_143623.jpg

Nu har arbetet med att sluttäcka Vivsta deponi börjat. Arbetet innebär att cirka 
tre hektar av den gamla deponin förses med en övertäckning enligt modern miljölagstiftning, deponiförordningen.

Deponin kommer bland annat att förses med ett tätskikt av geomembran. Den kommer också att få en lätt välvd profil. Arbetena planeras vara färdiga i november 2017. Arbetet utförs som entreprenad av Fortum Waste Solutions AB. Kostnaden för arbetena beräknas till 11 miljoner kronor.

Vivsta deponi är en tidigare kommunal deponi, där hushålls- och industriavfall har deponerats mellan åren 1930 och 1970. Deponin ligger i den sydvästra delen av Vivsta industriområde och berörs i norr, öster och söder av industrifastigheter. Vivsta deponi omfattar cirka fem hektar.

Vill du veta mer? Kontakta
Miljö- och byggchef Klas Lundgren på telefon 060-16 31 91 eller e-post klas.lundgren@timra.se.
Kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund på telefon 060-16 31 77 eller e-post ronnie.soderlund@timra.se.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 september 2017