Nya regler för komplementbyggnader

Den 2 juli 2014 ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från de bygglovsbefriade friggebodarna på max 15 kvadratmeter anmälas till kommunen.

Prata med miljö- och byggkontoret innan du bygger

Ta kontakt med kommunen om du planerar att bygga nytt så kan vi kan berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till miljö- och byggnadsnämnden. Startbesked ska ges innan du får påbörja byggandet. 

Vad är det för skillnad på friggebod och komplementbyggnad?

Idag finns en möjlighet att utan bygglov och anmälan bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus.

  • Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus.
  • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
  • På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.
  • Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

Läs mer om de nya reglerna på Boverkets hemsida.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 juli 2019