Bygglov och andra lov

Hammare.JPG

När du ska bygga nytt, ändra eller riva en byggnad krävs ofta någon form av tillstånd. Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret.

Försäkra dig om att dina handlingar är kompletta då du ansöker om bygglov, för att se till att ärendet flyter på så smidigt som möjligt.

Vilka handlingar behövs?

Ansökan ska innehålla dubbel uppsättning av samtliga handlingar. Handlingarna ska vara måttsatta och skalenliga samt fackmannamässigt utförda.

Länk till "Vilka handlingar som behövs?"

I bygglovet granskas husets utformning och placering på tomten. Om det finns en detaljplan för fastigheten måste bygglovet följa gällande detaljplan. Om detaljplan saknas behöver du ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

När du ansöker om bygglov inom detaljplanelagt område måste du även beställa en nybyggnadskarta för din fastighet.

Handläggningstid / servicedeklarationer

Verkställa bygglov, rivningslov och marklov

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft.

Om du har fått startbesked till ditt bygglov, marklov eller rivningslov får inte åtgärden verkställas/påbörjas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar .

Förhandsbesked / lokaliseringsprövning

Vid förhandsförfrågan om ny tomt ska du få ett preliminärbesked inom 3 månader om dina ansökningshandlingar är kompletta. Det slutliga förhandsbeskedet tas när förutsättningarna för vatten- och avlopp klarlagts.

Bygglov

Om du lämnat in kompletta bygglovhandlingar så ska din ansökan om bygglov och bygganmälan vara behandlad inom 4 veckor.

Taxa

Alla beslut, både negativ och positiva, debiteras enligt särskild PBL-taxa. Vid behov prövas byggprojekten även mot miljölagstiftningen om bland annat vatten och avlopp.

Här kan du se vad ditt bygglov kommer att kosta.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 juli 2019