Bygglov och andra lov

Hammare.JPG

Enligt den nya plan- och bygglagen (PBL) ska vi från kommunen meddela ett lov inom 10 veckor, från det att fullständiga ansökningshandlingar har kommit in. Om det behövs, till exempel om en utredning behöver göras, får dock tiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Försäkra dig om att dina handlingar är kompletta då du ansöker om bygglov, för att se till att ärendet flyter på så smidigt som möjligt.

Vilka handlingar behövs?

Ansökan ska innehålla dubbel uppsättning av samtliga handlingar. Handlingarna ska vara måttsatta och skalenliga samt fackmannamässigt utförda.

Länk till "Vilka handlingar som behövs?"

I bygglovet granskas husets utformning och placering på tomten. Om det finns en detaljplan för fastigheten måste bygglovet följa gällande detaljplan. Om detaljplan saknas behöver du ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

När du ansöker om bygglov inom detaljplanelagt område måste du även beställa en nybyggnadskarta för din fastighet.

Handläggningstid / servicedeklarationer

Verkställa bygglov, rivningslov och marklov

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om beslutet inte har fått laga kraft.

Om du har fått startbesked till ditt bygglov, marklov eller rivningslov får inte åtgärden verkställas/påbörjas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar .

Mer information om lagändringen finns att läsa om på Boverkets webbsida.

Förhandsbesked / lokaliseringsprövning

Vid förhandsförfrågan om ny tomt ska du få ett preliminärbesked inom 3 månader om dina ansökningshandlingar är kompletta. Det slutliga förhandsbeskedet tas när förutsättningarna för vatten- och avlopp klarlagts.

Bygglov

Om du lämnat in kompletta bygglovhandlingar så ska din ansökan om bygglov och bygganmälan vara behandlad inom 4 veckor.

Taxa

Alla beslut, både negativ och positiva, debiteras enligt särskild PBL-taxa. Vid behov prövas byggprojekten även mot miljölagstiftningen om bland annat vatten och avlopp.

Öppettider och kontaktuppgifter

För att underlätta situationen för dig som behöver komma i kontakt med en byggnadsinspektör gäller följande:

  • Telefontid vardagar mellan klockan 10.00-11.30 - se kontaktuppgifter till höger.
  • Utanför telefontiden - maila gärna dina frågor/synpunkter till byggnadsinspektörerna.
  • Boka tid för att träffa en byggnadsinspektör.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 juni 2018