Installera eldstad

Skog 2.jpg

Funderar du på att installera en braskamin? Kom ihåg att du måste anmäla installation av braskamin. Om du glömmer det riskerar du att få betala en hög extraavgift.

Anmälan till miljö- och byggkontoret

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till miljö- och byggkontoret. Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten).
  • Byte av eldstad.
  • Byte av rökkanal (skorsten).
  • Installation av så kallad braskasset i befintlig öppen spis.
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag till exempel från oljebrännare till pelletsbrännare).

Handlingar som ska lämnas in

Med anmälningsblanketten ska du bifoga en plan- och fasadritning i skala 1:100, där eldstaden och skorstenen finns inritade. Du ska också ange typ och fabrikat på den eldstad och skorsten du ska installera. Bifoga en teknisk dokumentation som beskriver anläggningen och en kontrollplan. Se kommunens exempel. Det kan även krävas fler handlingar i vissa fall.

Startbesked

Innan du får påbörja din installation måste du ha fått ett startbesked från kommunen.

Slutbesked

Innan du får börja elda ska kontrollplanen skickas in och din anläggning ska då vara besiktad av och godkänd av en sakkunnig (till exempel sotaren - Sundsvall & Timrå Sotningsdistrikt). När allt överensstämmer med startbeskedets ger kommunen ett slutbesked.

Vill du veta mer?

I informationsbladet "Installation av braskamin" får du en del råd om vad du ska tänka på inför en installation.

Kontakta miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 31 93, om du har frågor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 juli 2019