Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar Räddningstjänsten för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotningsverksamheten

Verksamheten har delats upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll, det vill säga sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle.

Räddningstjänsten får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den som utsetts, får utföra sotningen om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Skorstensfejarmästare

Det är entreprenörer som sköter sotningen och brandskyddskontrollen för Räddningstjänstens räkning.

Tänk brandsäkert hemma

Vi vet att man inte helt kan skydda sig mot olyckor. Om du däremot tänker på det förebyggande brandskyddet så kan du begränsa risken att drabbas av brand och samtidigt minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017