Bergeforsen, Djupängen

Detaljplan

Timrå kommun planerar för nytt bostadsområde med friliggande villor i Lunde/Djupängen, Bergeforsen. Området ligger naturnära intill befintligt villaområde (Ängsgatan/Lundevägen) och Timrå Ridstadion. Området ligger nära Bergeforsen centrum med bland annat egen livsmedelsbutik och kollektivtrafikförsörjning (buss). I närområdet finns även förskola/skola och Bergeforsens idrottsanläggning med mera.

Detaljplan för området vann laga kraft år 2008 med planändring 2018. Projektering för infrastrukturutbyggnad i form av gator, vatten- och avlopp samt elförsörjning pågår. Kommunen är exploatör.

I en första etapp planeras 17 småhustomter. Ytterligare en etapp med 16 tomter är möjlig att genomföra beroende på efterfrågan på marknaden. Säljstart tidigast hösten 2019. Vill du ha mer information om projektet eller lämna en intresseanmälan. Kontakta Timrå kommun, miljö- och byggkontoret, Olof Lindstrand, telefonnummer: 060-16 33 72.

Länk till karta som visar lediga tomter


Tomterna förmedlas genom: Timrå kommun

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 januari 2019