Tallnäs

karta

 
Sörberge, Tallnäs

Området ligger inom tre detaljplaner. Flerbostadshus med minst 100 lägenheter. Utredning och planändringar krävs.
Länk till detaljplan S119
Länk till detaljplan D110
Länk till detaljplan S105

Länk till karta som visar alla outnyttjade byggrätter för flerbostadshus

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 juli 2017