Fukt och mögel

Fukt, med mögelbildning som följd, kan ha effekter på hälsan. Problem av det här slaget kan uppkomma både i gamla och nybyggda hus.

Hälsoproblem till följd av fukt i bostaden

Fukt ger förutsättningar för att mögel och bakterier ska kunna tillväxa. Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i fuktskadorna, vilket kan leda till astma eller överkänslighet. Det är långt ifrån alla mögelarter som är skadliga men en fuktskada ska alltid åtgärdas eftersom det alltid finns risk att det är just en skadlig mögelart som tillväxer. Inredning som förstörs av fukt sprider dessutom kemiska ämnen till inomhusluften.

Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär är extra känsliga. Därför bör problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom avvikande lukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

När det uppstår problem med fukt och mögel

Problem med fukt och mögel i bostaden är inte trevligt men hör heller inte till ovanligheterna. För att få problemen undersökta ska du vända dig till fastighetsägaren om du är hyresgäst och till bostadsrättsföreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. 

Hjälper inte detta kan du ta kontakt med miljö- och byggkontoret som bedömer om skadan bör utredas och eventuellt åtgärdas. Äger du din egen bostad vänder du dig till ett försäkringsbolag eller ett konsultföretag för råd.

Du kan läsa mer om fukt och mikroorganismer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019