Boendemiljö

Bilden visar hus efter köpmangatan i Timrå centrum

En stor del av vår tid vistas vi inomhus. Därför är det så viktigt att vi har en inomhus- och boendemiljö av bra kvalitet. Det är också viktigt att bostaden fungerar ur hygienisk synpunkt.

Be din fastighetsägare om hjälp

Om du är orolig för din hälsa på grund av din bostadsmiljö vänder du dig i första hand till din fastighetsägare. Det är fastighetsägarens ansvar att bedriva egenkontroll och förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. En fastighetsägare ska på eget initiativ kontrollera om det finns brister och åtgärda brister i förebyggande syfte.

Det finns många områden som du som fastighetsägare bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är, är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Nedan preciseras ett antal av de vanligaste, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Nedan följer några exempel över vad egenkontrollen kan innehålla.

 • Ventilation, OVK, luftföroreningar med mera
 • Buller från fläktar, grannar, trafik med mera
 • Fukt och mögel
 • Inomhustemperatur, värme, kyla, drag med mera
 • Vattentemperatur, legionella
 • Radon
 • Skadedjur
 • Klagomålshantering, återrapportering med mera
 • Kemikalier, oljecistern, köldmedia
 • Avfallshantering
 • Energianvändning
 • Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial
 • Transporter till och från verksamheter i fastigheten

När det uppstår problem med bostaden

 En störning som kan påverka hälsan kan vara vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg/hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus på till exempel tomtmark.

När det uppstår problem med din bostad kontakta i första hand din fastighetsägare, det är dennes ansvar att kontrollera och åtgärda eventuella brister. Om inte detta hjälper kan du kontakta miljö- och byggkontoret som då utreder om störningen utgör en olägenhet för människors hälsa.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 maj 2019