Skrotbilar

Närmare en halv miljon skrotbilar står idag övergivna ute i den svenska naturen! Skrotbilar som inte tas omhand på rätt sätt läcker ut gifter som till exempel bly och kvicksilver.

Den 1 juni 2007 ändrades reglerna för skrotning av uttjänta bilar.
Det är du som bilägare som har ansvar för att din bil lämnas till skroten. Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen.

Du kan lämna din bil till valfri auktoriserad bilskrot

Om du lämnar bilen  till ett mottagningsställe inom bilproducenternas nätverk BilRetur är det kostnadsfritt, www.bilretur.se, telefon 0771-890 600.

För auktoriserade bilskrotar, som inte ingår i bilproducenternas nätverk BilRetur, gäller att du själv gör upp affären för skrotningen, och att en kostnadsfri mottagning inte kan garanteras.

Alla mottagningsställen har rätt att begära ersättning för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter som exempel motor, växellåda och katalysator (om det fanns från början).

Kom ihåg!

Ta med legitimation och den gula delen (del 2) av det senaste registreringsbeviset när du lämnar bilen. Om någon annan person än ägaren lämnar in bilen krävs fullmakt.

Mottagningsstället ska lämna ett kvitto på att ägandet av bilen har övergått till dem. I samband med detta ställs bilen av med en särskild rutin för att säkerställa att den inte tas i trafik igen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 februari 2014