Kompostering

Vid kompostering bryter mikroorganismer ned organiskt material till jord. Du kan själv kompostera trädgårdsavfall som löv och kvistar men även annat komposterbart avfall från ditt hushåll som rester av mat, frukt och grönsaker. 

För att du ska kunna kompostera hushållsavfall behöver du en varmkompost. Det är en sluten och helst isolerad behållare. För att skadedjur inte ska kunna ta sig in ska komposten ha lock och botten, nätbotten går också bra. Komposten får inte vara lufttät. Mikroorganismerna som bryter ner ditt avfall behöver syre, annars blir det förruttnelse istället för kompostering.

Genom att kompostera bidrar du till minskad mängd avfall och du får ett utmärkt och billigt jordförbättringsmaterial.

Anmälan

För att få ta hand om ditt eget komposterbara hushållsavfall måste du anmäla detta till miljö- och byggkontoret. Om du komposterar kan du också ansöka om förlängt sophämtningsintervall.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2018