Källsortering

Vill du veta hur vi sorterar i Timrå kommun? Nedan kan du läsa hur vi gör.

Hushållsavfall

Lämnas i sopkärlet. Matavfall kan komposteras efter anmälan till miljö- och byggkontoret. Läs mer om hushållsavfall

Förpackningar och tidningar

Lämnas på återvinningsstationen.

Farligt avfall

Lämnas på återvinningscentralen eller vid mobil insamling fyra gånger per år. Läs mer om farligt avfall

Grovsopor

Lämnas på återvinningscentralen. För boende i en- och tvåfamiljshus sker också fastighetsnära hämtning av grovsopor två gånger per år. Läs mer om grovsopor

Elektronikavfall och batterier

Lämnas på återvinningscentralen. Vitvaror kan lämnas vid hämtningen av grovsopor två gånger per år. Läs mer om grovsopor

Mindre elektronikavfall inklusive batterier och ljuskällor kan lämnas vid den mobila insamlingen av farligt avfall fyra gånger per år. Läs mer om farligt avfall

Byggavfall och trädgårdsavfall

Lämnas på återvinningscentralen.

Kompostering

Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering

Vill du veta mer?

Kontakta Lena Granlöf på telefonnummer 060-16 32 61.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 januari 2018