Källsortering

Så här sorterar vi i kommunen:

Hushållsavfall

Lämnas i sopkärlet. Matavfall kan komposteras efter anmälan till miljö- och byggkontoret. Läs mer om hushållsavfall.

Förpackningar och tidningar

Lämnas på återvinningsstationen.

Farligt avfall

Lämnas på återvinningscentralen eller vid mobil insamling fyra gånger per år. Läs mer om farligt avfall.

Grovsopor

Lämnas på återvinningscentralen. För boende i en- och tvåfamiljshus sker också fastighetsnära hämtning av grovsopor två gånger per år. Läs mer om grovsopor.

Elektronikavfall m m

Lämnas på återvinningscentralen.
Vitvaror kan lämnas vid hämtningen av grovsopor två gånger per år. Läs mer om grovsopor. Mindre elektronikavfall inklusive batterier och ljuskällor kan lämnas vid den mobila insamlingen av farligt avfall fyra gånger per år. Läs mer om farligt avfall.

Byggavfall och trädgårdsavfall

Lämnas på återvinningscentralen mot en avgift på 50 kr per påbörjad kubikmeter avfallsmängd.

Kompostering

Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering.

Vill du veta mer?

Kontakta Lena Granlöf på telefonnummer 060-16 32 61.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 september 2017