Hushållsavfall

Timrå kommun anlitar Timrå Renhållnings AB (TIRAB) för hämtning av hushållsavfall. De ansvarar även för kundtjänst och fakturering.

 

Sopkärl för hushållsavfall

En- och tvåfamiljshus får sina kärl tömda var 14:e dag (måndag-fredag, även helgdagar). Flerfamiljshus och företag kan få sina kärl tömda med kortare intervall.

Om du är nyinflyttad och vill beställa ett sopkärl, kontakta TIRAB.

Vill du byta storlek på ditt sopkärl, kontakta TIRAB.

Läs mer om avgifter och regler.

Läkemedel och kanyler med mera

Gamla och överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka till apoteken. Kvicksilver-termometrar lämnas som farligt avfall. För de som använder kanyler finns en behållare som hämtas från och lämnas till apoteken.

Kompostering

Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering.

Grovsopor

I renhållningsavgiften ingår hämtning  av max 3 kolli grovsopor per fastighet 2 gånger per år. Läs mer om grovsopor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2016