Genomskinliga säckar på återvinningscentralen

5561649-plastic-bag.jpg

Från och med den 1 juni 2017 får du bara lämna avfall i genomskinliga säckar på återvinningscentralen. Kommer du med svarta eller färgade säckar får du sortera dem på plats.

Detta gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal. Alla kommuner i Västernorrlands län kommer att införa detta.

Timrå återvinningscentral är välbesökt och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. En del avfall levereras i svarta eller färgade sopsäckar, vilket ställer till en del pro­blem. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma.

Under en övergångsperiod kommer vi att bjuda på enstaka genomskinliga sopsäckar vid vår återvinningscentral.

Genomskinliga säckar gäller även för grovsophämtningen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 april 2017